Næringsminister Jan Christian Vestre. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet.
Bærekraft

Næringsminister Jan Christian Vestre. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet.

Næringsministeren vil skrote brukthandelsloven

Det haster å omstille samfunnet i en mer bærekraftig retning. Næringsminister Jan Christian Vestre mener økt gjenbruk er et viktig bidrag. Nå starter arbeidet med å fjerne et unødvendig hinder på veien, nemlig brukthandelloven.


– Vi skal inn i sirkulæralderen, ikke tilbake til steinalderen. Derfor vil jeg skrote brukthandelloven, og presentere et oppdatert regelverk i løpet av neste år, sier næringsminister Jan Christian Vestre.


Statsråden er kjent med at brukthandelloven skaper utfordringer for mange som driver med brukthandel. Loven krever blant annet at man søker løyve hos politiet, fører protokoll over klær og varer og oppbevarer de i 14 dager før noe kan bli lagt ut for salg.

Endrer vaner for handel

Formålet med loven fra 1999 er å forebygge omsetning av stjålne eller ulovlige mottatte gjenstander og å lette arbeidet til politiet med å oppspore slike gjenstander. Næringsministeren mener loven er gammaldags og ikke hører hjemme i en sirkulær tid.


– Måten vi handler på har endret seg de siste årene, med nye digitale salgskanaler og stor interesse for gjenbruk. Jeg vil skape et regelverk som er tidsriktig, samtidig som det forhindrer omsetning av stjålne varer og annen uønsket virksomhet. Dette haster, og derfor har regjeringen allerede satt av to millioner i statsbudsjett for å sette i gang arbeidet. Bruk- og kast samfunnet er ikke bærekraftig, og vi vil gå etter alt som hindrer overgangen til en sirkulær økonomi, sier han. 

Frivilligheten er unntatt

I en ny tolkingsuttalelse konkluderer Nærings- og fiskeridepartementet med at aktører som driver brukthandel som frivillig virksomhet ikke blir omfattet av brukthandelloven. Uttalelsen er basert på en vurdering av handel av varer «i næring» etter brukthandelloven si § 1.


– Dette er gode nyheter for frivilligheten. Nå er det tydeligere hvem som faller innenfor og utenfor gjeldende regelverk. De som faller utenfor, trenger ikke løyve fra politiet. De har heller ingen plikter når det gjelder protokoll eller oppbevaring. Nå mangler det bare å fornye hele regelverket, og det kommer snart, sier Vestre.


Departementet vurderer at risikoen for heleri er lav ved virksomheter som ikke driver fortenestebasert. I enkelte tilfelle vil en fremdeles måtte vurdere konkret om virksomheten er «i næring», for eksempel om omsetningen er av et visst omfang, heter det i uttalelsen.

Tar med bransjen

Etter nyttår vil næringsministeren invitere til innspills-møte med både kommersielle og frivillige aktører som driver brukthandel.


– Jeg har full forståelse for at bransjen ønsker en rask endring av regelverket. Jeg er veldig utålmodig, men også opptatt av at vi får til en god prosess. Målet er at regelverket for brukthandel aktivt fremmer sirkulærøkonomi, samtidig som formålet i loven om å forhindre heleri blir i varetatt, sier Vestre.


I 2019 sende Nærings- og fiskeridepartementet forslag om å oppheve brukthandellova på høring. Høringsinstansene var delte. Flere aktører støttet forslaget, men mange var også imot som følge av en bekymring for at manglende muligheter for tilsyn og kontroll kan føre til økt økonomisk kriminalitet.

Tilbake
 

Strukturelle endringer i Madshus AS og Tendenzer AS

 
Høyesterett avviser anke: Rottefella vinner viktig patentsak
 
Øystein Bråta rykker opp som ny Administrerende direktør i Active Brands
 
Årets Sportsbransjeprofil - Pål Olimb
 
Årets Sponsorprofil - Team Aker Dæhlie