Foto: Tolletaten.

Foto: Tolletaten.

Krever strengere tiltak mot salg av piratkopier på nett

Den europeiske sportsindustribransjeforeningen (Fesi) lobber for at selskapene bak digitale markedsplattformer må forplikte seg til systematisk forebygging og proaktive tiltak for å bekjempe salg av ulovlige produkter på nettet. 


Derfor gir Fesi aktiv støtte til EU-kommisjonens innsats for å få medlemslandene til å godkjenne den etterlengtede Digital Services Act (DSA).


Europakommisjonen har lenge varslet at det vil bli lagt frem en pakke med lovforslag, kjent som Digital Services Act (DSA), som inkluderer en gjennomgang av dagens tjue år gamle direktiv om elektronisk handel, og som vil omfatte regulering av hvordan teknologiselskaper overvåker innhold på sine plattformer. I den overordnede digitale strategien som ble presentert i februar 2020, skriver Kommisjonen «What is illegal offline must also be illegal online», og påpeker at salg av ulovlige, farlige eller forfalskede varer, og formidling av ulovlig innhold, må takles like effektivt online som offline.


Fesi sier EU-parlamentet nå gjennom «Know Your Business Consumer Principle» har gjort det obligatorisk for plattformer å sjekke og stoppe falske selskaper fra å bruke sine tjenester til å selge ulovlige og farlige produkter over internett. Men mye tyder på at det må sterkere virkemidler til for å stoppe utviklingen.

Økte under første smittebølge

Jérôme Pero, generalsekretæren i Fesi sier til SGI Europe at antall forfalskede produkter forsøkt solgt på nettet øker. Han henviser til tall som viser at den europeiske sportsutstyrsindustrien mister anslagsvis 1,1 milliarder euro, ca. 12 milliarder norske kroner og 6579 arbeidsplasser hvert år på grunn av forfalskninger. Utover den betydelige økonomiske effekten dette har på bransjen, er Jérôme Pero bekymret for forbrukernes helse og sikkerhet på grunn av dårlig kvalitet og mangel på overholdelse av standarder. I tillegg belaster og forurenser det miljøet å destruere kopiprodukter, når man til slutt klarer å spore det opp.


Antall kopiprodukter forsøkt solgt over internett skal ha økt spesielt mye under den første bølgen av coronavirus-utbruddet. Ifølge eksperter er organisert kriminalitet og terrorgrupper ofte involvert i slike ulovlige aktiviteter.

Sportsbransjeindustrien må samarbeide

Den europeiske bransjeorganisasjonens advokat Jochen Schäfer, mener sportsutstyrsindustrien ikke bare kan stole på at offentlig sektor vil løse problemet. Han tror et initiativ fra en samlet industri, der man får hjelp av spesialiserte tjenesteleverandører og håndhevelsesspesialister vil gi raskere, bedre kvalitetssikrede og mer gjennomførbare løsninger gjennom moderne teknologi.

Som et eksempel peker han på opplæring av tollmyndighetene i en rekke land som et av prosjektene som nylig ble gjennomført under WFSGIs paraply.

Fesi støtter EU-kommisjonen pågående arbeide for å få medlemslandene til å godkjenne den etterlengtede Digital Services Act (DSA).

Tilbake
 

Kraftig vekst for sportskjedene i 2020

 
2020 ble det store staycation-året
 
Tema
"Jeg har vel egentlig ikke nådd høydepunktet enda"
 
Klart for Europas største sykkelfabrikk
 
Garmin med kraftig økning innen sport og friluftsliv