Investerer for fremtiden

Åre Skidfabrik utvidet nylig produksjonsområdet sitt med 50 prosent. I denne største investeringen i løpet av deres 40-årige historie, ligger også innkjøpet av to nye maskiner som skal gi enda høyere kvalitet på skiene.


Skifabrikken har også investert i en energieffektiviseringsløsning, en resirkulering av overflødig varme fra maskinene. Ifølge selskapet gjør dette Åre Skidfabrik til en av de mest moderne skifabrikkene i verden.

Åre Skidfabrik har alltid drevet sin virksomhet på 100 prosent fornybar energi fra lokale vannkraftverk, men i forbindelse med utvidelsen av anleggene har det erstattet et gammelt varmesystem med et nytt som resirkulerer overflødig varme som frigjøres under produksjonsprosessen gjennom et spesielt ventilasjonssystem. I tillegg har selskapet boret 1000 meter energihull for en ny vannbasert geotermisk oppvarmingsløsning. I kombinasjon muliggjør disse to systemene en energireduksjon på 70 prosent per kvadratmeter.


– Ser man på Åre Skidfabrik i sin helhet, så tror jeg ikke du kan lage ski på en mer bærekraftig måte enn vi gjør i dag, sier Carl Geijer, administrerende direktør og medeier.


I tillegg til sitt eget Extrem Skis-merke produserer Åre Skidfabrik ski til tre norske merker, SGN Skis, Stereo Ski og Moonlight Mountain Gear, i tillegg til ski for det amerikanske skimerke, Rocky Mountain Underground.

 

Tilbake
 

Vietnam tar større kontroll over egen fottøyindustri

 
Tema
Erik Hegbom tar suksessen med Kari Traa til nye høyder
 
Nike lanserer eget bruktmarked-program
 
Skibanken senker barrierene i skiidretten
 
Relativt godt regnskapsår for svenske Stadium