Coveret på novemberutgaven av SPORT

Coveret på novemberutgaven av SPORT

Fra leserundersøkelsen av SPORT

Vi vil gjerne sende en stor takk til alle dere som tok dere tid til å svare på leserundersøkelsen for novemberutgaven av SPORT som utgis av Norsk Sportsbransjeforening. Her er noen av våre funn.


Den 18. november 2022, ble den nyeste utgaven av sportsbransjemagasinet SPORT distribuert via e-post, nyhetsbrev og på sportsbransjen.no, for første gang kun som digital utgave. Det var derfor viktig for oss å finne ut om SPORT nådde fram til vår målgruppe, om dere likte formatet, og hva dere eventuelt ønsker mer av i fremtiden. Den enkle spørreundersøkelsen ble utført like før jul.

Nytt SPORT til våren

Om lag 2000 forskjellige lesere har åpnet, lest og bladd i magasinet flere ganger fra november og frem til nå. Det har vært mye og variert aktivitet!

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til våre medlemsbedrifter, via e-post og gjennom Norsk Sportsbransjeforenings nyhetsbrev. Av de over 500 personene som åpnet spørreundersøkelsen, valgte derimot kun om lag halvparten å respondere.

Vi mener likevel det er et representativt utvalg når vi ønsker å finne ut hvor godt SPORT treffer blant våre lesere.

Viktigste funn

Vi tar med oss at de aller fleste synes innholdet i magasinet er relevant, og at det er god spredning i temaer og innhold.

Magasinet sendes jo ut til et bredt spekter av aktører, så svarene fra;

"Relevant innhold og god spredning i reportasjene" til "Alt kan ikke være like interessant for alle", dekker spredningen og balansen i svarene vi fikk. Noen syntes også alt var topp, mens enkelte syntes det var tynt.

Disse temaene interesserer

Tallene viser prosentvis fordeling av svarene.

Svargruppen kom også med gode innspill til temaer som vil gi et enda mer relevant magasin for målgruppen vår.

SPORT vil derfor gi enda mer plass til saker innen tema; nasjonale og globale trender i bransjen, suksesshistorier, tall og fakta.

Flere ønsker SPORT digitalt

På spørsmål om leserne vil ha SPORT digitalt eller via posten som papirutgave, svarer 81,1 prosent at de ønsker digitalutgave og 25 prosent at de ønsker SPORT på papir, og litt over 6 prosent svarte ja takk, begge deler. For gruppen som ønsker SPORT på trykk, er det papir eller ingenting som gjelder.

Ikke besluttet

Hvilket format som blir valgt for sportsbransjeforeningens neste utgave av SPORT er ikke besluttet. Men magasinet SPORT skal fremdeles være gratis for bransjen, med annonsefinansiert produksjon og distribusjon.

Abonner på nyhetsbrev fra Norsk Sportsbransjeforening så får du nytt fra oss til din e-post, eller kontakt oss på post@sportsbransjen.no for innspill eller tips.

Tilbake
 

Den eneste konstanten er endring

 
Meget god vinter ga økte salgstall for sportskjedene
 
Påmeldinger til Sportsbransjedagen 2023 er åpnet!
 
Sveriges tidligere smøresjef til Rossignol
 
Ny konsernsjef på plass