Flere handler julegaver på kjøpesentre

Mens handelen totalt gikk litt ned i november sammenlignet med i fjor, økte butikkene i landets kjøpesentre omsetningen i november med 1,2 prosent sammenlignet med 2021.


Nye tall fra Kvarud analyse, utført på oppdrag av Virke, viser at landets senterbutikker økte omsetningen totalt i november med 1,2 prosent sammenlignet med fjoråret.  

I motsetning til landets kjøpesentre viser tall fra BankAxept, som omfatter alle korttransaksjoner gjennomført på BankAxepts systemer, at handelen generelt opplevde en nedgang på 1,8 prosent i november sammenlignet med 2021.  

Sammenlignet med november 2019 økte kjøpesentrene omsetningen totalt i november med 9,9 prosent.  


 - Kjøpesentrene ser ut til å ha kommet godt ut av november. Mens butikkhandelen totalt har opplevd en liten nedgang i november, har kjøpesentrene vekst. Veksten ser ut til å ha kommet i Black week-uken, som utgjør om lag 1/3 av kjøpentrenes novemberomsetning, sier Jarle Hammerstad, direktør for bransjepolitikk.  

 - Servering og andre tjenester har størst økning i forhold til samme periode i fjor. Det skyldes først og fremst koronarestriksjoner og at folk gikk mindre ut og spiste høsten 2021, sier Hammerstad.  

Økning i alle landsdeler unntatt på Østlandet  

Geografisk sett så var oppgangen bredt basert. Størst vekst var det på Vestlandet der omsetningen økte med 4,8 prosent etter 5,7 og 5,4 prosent vekst i Møre og Romsdal og i Vestland. I nord-Norge økte kjøpesentrene omsetningen med 3,8 prosent.  

På Østlandet falt omsetningen i kjøpesentrene med 0,3 prosent, kun sentre i Oslo opplevde at omsetningen økte. Bysentrene økte omsetningen med 2,8 prosent i november i år sammenlignet med november i fjor. I regionsentrene økte omsetningen i november med 2,2 prosent, mens den økte med 0,7 prosent i bydels- og lokalsentrene. Tallet inkluderer service og servering på kjøpesentrene. 

Tilbake
 

Den eneste konstanten er endring

 
Meget god vinter ga økte salgstall for sportskjedene
 
Påmeldinger til Sportsbransjedagen 2023 er åpnet!
 
Sveriges tidligere smøresjef til Rossignol
 
Ny konsernsjef på plass