Flere handler julegaver på kjøpesentre

Mens handelen totalt gikk litt ned i november sammenlignet med i fjor, økte butikkene i landets kjøpesentre omsetningen i november med 1,2 prosent sammenlignet med 2021.


Nye tall fra Kvarud analyse, utført på oppdrag av Virke, viser at landets senterbutikker økte omsetningen totalt i november med 1,2 prosent sammenlignet med fjoråret.  

I motsetning til landets kjøpesentre viser tall fra BankAxept, som omfatter alle korttransaksjoner gjennomført på BankAxepts systemer, at handelen generelt opplevde en nedgang på 1,8 prosent i november sammenlignet med 2021.  

Sammenlignet med november 2019 økte kjøpesentrene omsetningen totalt i november med 9,9 prosent.  


 - Kjøpesentrene ser ut til å ha kommet godt ut av november. Mens butikkhandelen totalt har opplevd en liten nedgang i november, har kjøpesentrene vekst. Veksten ser ut til å ha kommet i Black week-uken, som utgjør om lag 1/3 av kjøpentrenes novemberomsetning, sier Jarle Hammerstad, direktør for bransjepolitikk.  

 - Servering og andre tjenester har størst økning i forhold til samme periode i fjor. Det skyldes først og fremst koronarestriksjoner og at folk gikk mindre ut og spiste høsten 2021, sier Hammerstad.  

Økning i alle landsdeler unntatt på Østlandet  

Geografisk sett så var oppgangen bredt basert. Størst vekst var det på Vestlandet der omsetningen økte med 4,8 prosent etter 5,7 og 5,4 prosent vekst i Møre og Romsdal og i Vestland. I nord-Norge økte kjøpesentrene omsetningen med 3,8 prosent.  

På Østlandet falt omsetningen i kjøpesentrene med 0,3 prosent, kun sentre i Oslo opplevde at omsetningen økte. Bysentrene økte omsetningen med 2,8 prosent i november i år sammenlignet med november i fjor. I regionsentrene økte omsetningen i november med 2,2 prosent, mens den økte med 0,7 prosent i bydels- og lokalsentrene. Tallet inkluderer service og servering på kjøpesentrene. 

Tilbake
 

Aclima arrangerer «Aclima Xpedition» i forbindelse med Finnmarksløpet 2023

 
Ny Country Manager for Fenix Outdoor Norge AS
 
Nytt digitalt verktøy til både sykkeleier og -forhandler
 
Ny sjef for XXL i Norge
 
Fra leserundersøkelsen av SPORT