Bedrifter må ta ansvar for de negative konsekvensene plast har skapt for miljøet vårt, sier Kari Traa. Foto: Herman E-Dreyer

Bedrifter må ta ansvar for de negative konsekvensene plast har skapt for miljøet vårt, sier Kari Traa. Foto: Herman E-Dreyer

Etterlyser flere plastløfter ✋ fra sportsbransjen

Active Brands og Kari Traa er de eneste som har gjort det. Nå utfordrer de og Grønt Punkt Norge flere i sportsbransjen til å ta Plastløftet - bedriftenes løfte til planeten.


– Det var helt naturlig for oss å ta Plastløftet gjennom Grønt Punkt Norge. Bedrifter må ta ansvar for de negative konsekvensene plast har skapt for miljøet vårt og vi i Active Brands ønsker å bidra til vesentlig mindre bruk av plast og sørge for at emballasjen vår kan gjenvinnes, sier Kari Traa medeier i Active Brands.

Hvert år forbrukes det i overkant av 100.000 tonn plastemballasje i norske hjem. Av dette er en betydelig del tilknyttet sportsbransjen.

– Vi håper derfor flere innenfor sport og fritid også vil forplikte seg til å sette seg mål knyttet til plastforbruk i emballasje. Det er mange andre bransjer som jobber aktivt med dette, som tekstil- og byggebransjen, og spesielt dagligvarehandelen. Vi håper derfor sportsbransjen også vil delta og dra nytte av andres erfaringer, sier kommunikasjonsansvarlig næringsliv Arve Martinsen i Grønt Punkt Norge.

Mål som forplikter

Framtidens plastemballasje må være smartere, mer innovativ og bærekraftig. Derfor har Grønt Punkt Norge startet Plastløftet, der målet er å øke bruken av resirkulert plast, kutte unødvendig bruk av plast og designe emballasje for gjenvinning.

Siden oppstarten i 2019 har over 60 bedrifter som står for over 1/3 av emballasjen på det norske markedet forpliktet seg. Det er imidlertid en bransje som mangler.

– Vi vet at det er flere bedrifter i sportsbransjen som er opptatt av bærekraft og som jobber for å bli sirkulære. Derfor utfordrer vi dem til å sette seg helt konkrete mål som forplikter gjennom Plastløftet, sier Arve Martinsen.

Kunnskapsdeling

Ved å ta Plastløftet forplikter bedriftene seg til å rapportere hva de faktisk gjør for å innfri målene om økt bruk av resirkulert plast, kutte unødvendig plast og design for gjenvinning. Samtidig får de mulighet til å delta på samlinger og dele kunnskap og erfaringer med andre.

– Gjennom Plastløftet får man innblikk i de gode prosjektene som blir gjort i norske bedrifter. Ved å få og dele kunnskap vil de miljøvennlige løsningene kunne bane vei mye raskere, sier Kari Traa.

Bra for miljøet og lommeboka

For Active Brands har arbeidet med mer bærekraftig og sirkulær emballasje vært viktig også fordi de opplever at forbruker har økt fokus på dette.

– Vår målgruppe tilhører en generasjon som er veldig interessert i dette, og vi tror at en innsats på dette området også vil slå positivt ut rent kommersielt, sier Traa.

Hun er imidlertid ikke redd for å utfordre konkurrentene til å ta Plastløftet.

– Vi håper at vi kan motivere og inspirere flere til å både designe emballasjen for bedre gjenvinning og sørge for at produksjonslinjene er mer sirkulære.

Dette er Plastløftet

Et løfte som skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi.
Plastløftet skal hjelpe norske bedrifter til å nå EU sine nye mål for 2025/2030
Alle som tar løftet forplikter seg til å:
Øke bruken av resirkulert plast i egen emballasje
Kutte unødvendig bruk av plast
Designe for gjenvinning

Tilbake
 

Helen of Troy kjøper Osprey Packs for 414 millioner dollar

 
Nå åpner skiheiser over hele landet!
 
Spår vekst i den sporty skotrenden - og økte priser
 
Tyskland kan følge Østerrikes nedstengning, men alpinanleggene må ikke stenge
 
Sportskjedenes nest beste tredje kvartal