Et godt år for Shimano

Både på grunn av og til tross for kraftige restriksjoner over hele verden på grunn av Covid-19, økte interessen for Shimanos sykkel- og fiskeprodukter.


Det japanske selskapet økte salget i 2020 med 4,1 prosent fra 2019 til ca. 30,4 milliarder norske kroner, mens nettoinntekt økte med 22,5 prosent til ca. 5,1 milliarder norske kroner.

Bruttomarginen økte med 1,8 prosentpoeng til 40,5 prosent, og selskapets driftsinntekter økte med 21,6 prosent til ca. 6,7 milliarder norske kroner.

Sykkelkomponentsegmentet økte inntekter med 2,7 prosent til nærmere 23,9 milliarder norske kroner, og fortjenesten økte med 18,4 prosent til ca. 5,5 milliarder norske kroner.

Etterspørselen etter sykler øke raskt over hele verden fra tidlig på våren 2020. Sykling ble en av de få formene for rekreasjon og mosjon som var mulig, men sykkel som transportmiddel hadde også en enorm vekst på grunn av den lave risikoen for smitte.

I tillegg har subsidier for å oppmuntre til kjøp av sykler, og tilrettelegging som bygging av nye sykkelfelt, bidratt til sykkelboomen.

Sykkel- og sykkelkomponent-salget tok seg kraftig opp i Europa, Nord-Amerika og i Kina. Shimano hadde store problemer med å følge opp den raske økningen i etterspørselen, så distributørene i alle de ulike markedene slet med for få nok varer på lager. I det japanske markedet, selv uten noen stor sykkelboom, økte også salget av cross- og e-sykler, sa Shimano.

Fiske

Fiskeutstyr segmentet vokste med 9,7 prosent til litt over 6,4 milliarder norske kroner, og driftsinntektene steg med 39,6 prosent til ca. 1,1 milliarder norske kroner.

Etterspørselen etter fiskeprodukter økte også kraftig som følge av covid. I Europa, selv med periodevis lockdown i enkelte regioner, forble salget sterkt.

Forventer fortsatt vekst

Styret forventer at både salgs- og nettoinntjeningen vil vokse med 20,5 prosent i 2021. Konsernets inntekter er anslått til over 36,6 milliarder norske kroner, det vil gi en nettoinntekt på omtrent 6,1 milliarder norske kroner. Forventede inntekter på 29,7 milliarder norske kroner fra sykkelkomponentsegmentet, og 6,9 milliarder kroner fra fiskeutstyr.

Tilbake
 

Skal reparere og selge brukt

 
Bergans inviterer til klima-kampanje
 
«Man kommer ikke på pallen alene»
 
«Vi har gjort en solid jobb med å styrke posisjonen til Norrøna»
 
Nike med voldsom vekst, slår alle forventninger