Våre spaltister. Advokat Anders Nordli, spesialist på skatte- og selskapsrettslige forhold og advokat Thorkil H. Aschehoug, leder av Grettes arbeidslivsavdeling.

Våre spaltister. Advokat Anders Nordli, spesialist på skatte- og selskapsrettslige forhold og advokat Thorkil H. Aschehoug, leder av Grettes arbeidslivsavdeling.

Deltidsansattes rett til utvidet stilling

Har han krav på å få økt stillingsandelen fra 80% til 100%?


En av våre ansatte har den siste tiden frivillig tatt på seg merarbeid i forbindelse med stor pågang i butikken som følge av treningsiveren under korona-situasjonen. Han har en 80% stilling, men som følge av ekstraarbeidet han har tatt på seg, har han jobbet tilsvarende 100 % de siste fire månedene.

Forrige uke krevde han en arbeidskontrakt hvor det skulle fremgå at han er ansatt i 100% stilling. Han begrunnet dette med at kontrakten dermed ble mer i tråd med det som var realiteten.

 

Den store pågangen er nå forventet å avta, og behovet for merarbeid vil sannsynligvis falle bort den kommende tiden. Dessuten har merarbeidet hele tiden vært frivillig og basert på gjentatte initiativ fra den ansatte selv.

Har han krav på å få økt stillingsandelen fra 80% til 100%?


Spørsmålet du stiller er veldig praktisk. Det finnes flere bestemmelser i arbeidsmiljøloven som gir deltidsansatte rett til utvidet stilling.

 

For det første har vi en fortrinnsrettsbestemmelse i § 14-3 som gir kvalifiserte deltidsansatte fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar nyansettelser. Fortrinnsretten er imidlertid betinget av at det finnes en ledig stilling hvor det vurderes nyansettelse. Dersom bedriften ikke tar sikte på nyansettelser, vil ikke denne typen fortrinnsretten være aktuell.

 

For det andre kan en deltidsansatt i noen tilfeller ha rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid (arbeidsmiljøloven § 14-4a). Det er nok denne regelen din ansatt sikter til. Formålet med regelen er blant annet å bidra til at arbeidsgivere får bedre oversikt over merarbeidet og samtidig blir mer bevisst bruken av merarbeid. For at arbeidstaker skal ha rett til utvidet stillingsandel tilsvarende faktisk arbeidstid, må vedkommende ha jobbet jevnlig utover avtalt stillingsandel i de siste 12 månedene. Tolvmånedsperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunktet da arbeidstaker fremmet sitt krav. For din ansatts del holder det derfor ikke å vise til merarbeid de siste 4 måneder.

 

Rett til utvidet stilling 

Flere avgjørende detaljer som utløser utvidet stillingsandel, kan du lese på våre medlemssider.


Tilbake
 

Nike stenger ned fabrikker i Vietnam

 
Det globale salget av sportsutstyr økte med 11 % i pandemiåret
 
Aclima og REV Ocean i samarbeid
 
16. september kan du tenne bål igjen
 
Distribusjon, salg og prising - regelendringer på vei