Coronastengte skianlegg halverte omsetningen til Skistar

Hele inntektstapet i tredje kvartal, -413 millioner svenske kroner forklares av den tidlige nedstengningen av skianleggene. Svenske SkiStar, som eier skianleggene i Hemsedal og Trysil, måtte stenge ned virksomheten i både Norge og Østerrike 12. Mars. I Sverige stengte anleggene deres 6 april.


– Vi har delvis klart å redusere inntektstapet gjennom variable kostnader, og vi har også redusert faste­kostnader som personal-, markedsførings- og driftskostnader i perioden. I tillegg har vi skutt inn nærmere 181 millioner svenske kroner av våre planlagte investeringsmidler, sier administrerende direktør i SkiStar, Stefan Sjöstrand i en kommentar.

 

Nettoomsetningen i tredje kvartal endte på 486 millioner svenske kroner, ned 48 prosent, 453 millioner sammenlignet med foregående år.

Resultat etter skatt sank med 266 millioner svenske kroner, 104 prosent, til et underskudd på 10 millioner svenske kroner.

Tilbake
 

Stein Glømmi til minne

 
Unikt tilbud til sportsbransjeforeningens medlemmer
 
Beach Mountain AS og Response Nordic AS forener krefter
 
Nå må det bevilges penger til gange- og sykkeltiltak
 
Ulik håndtering av fluorforbudet