Bærekraft

Bli med oss i samarbeide gjennom NF&TA!

Norsk sportsbransjeforening inviterer til samarbeide gjennom bedriftsnettverket «Norwegian Sportswear innovation Initiative», for at vi i felleskap skal utvikle en bærekraftig næring.


Vi vet at det er ressurskrevende å kontrollere bærekraftansvaret i egen bedrift, men vi er nødt til å utveksle kunnskap og erfaringer for å få fart på omstillingen.

Målet er at bransjen selv skal sitte i førersetet for bærekraftig utvikling. Det vil øke konkurransekraften, både nasjonalt og internasjonalt.

NF&TA har satt noen delmål

– Vi ønsker å legge til rette for nyetableringer av industriell utvikling og produksjon i Norge, basert på digitale design- og produktutviklingsprosesser, og automatiserte produksjonsmidler, sier Linda Refvik, leder i NF&TA.

 

Det kommer nye krav fra myndighetene, blant annet om et større produsentansvar innen 2023. Gjennom bedriftsnettverket vil vi blant annet hjelpe hverandre å finne forretningsmodeller og handelskonsepter som er tilpasset nye myndighetskrav, marked- og teknologiske endringer.


Hva vil det si å inngå et partnerskap med NF&TA?

 

 • Myndighetskontakt og politikkutvikling
 • Deltagelse i nasjonale og internasjonale forskning- og innovasjonsprosjekter
 • Tilgang til nasjonale og internasjonale kompetanseressurser
 • Møteplasser, kurs og kompetanseprogrammer
 • Veiledning til utvikling av egne FoU prosjekter
 • Alle ansatte har mulighet til å delta på aktiviteter i regi av NF&TA

 

Bedriftsnettverket

Står vi samlet har vi en større mulighet til å komme inn i finansieringsordning til Innovasjon Norge for små- og mellomstore bedrifter. Den gis til aktører med vekstambisjoner som vil samarbeide om å etablere kommersielt, strategisk og markedsrettet samarbeid for å styrke innovasjonsevne og konkurransekraft.

 

Dette er styringsgruppen

 • Aclima, ved Trude Blekastad
 • Reform Project, ved Elin Carlsen
 • Norsk Sportsbransjeforeningen, ved Trond Evald Hansen
 • Active Brands, ved Karl Henrik Felde
 • NF&TA, ved Gisle Mardal

 

Ta kontakt Trond Evald Hansen i Norsk sportsbransjeforening om du lurer på hva som forventes av egeninnsats og for medlemstilbud på deltageravgiften.

Tilbake
 

Stort verdipotensial i eksport for norsk sportsbransje

 
Nullvekst for sportsbransjen i år
 
Feiret med gående konferanse
 
Strategi
Hva kan bedre tilfredsheten hos kunder i sportsbransjen?
 
Dæhlie tilbake som sponsor for langrenn