Avlysning av Norspomessen sommer 2021

Norspomessen er planlagt avviklet søndag 13. og mandag 14. juni 2021, på X Meeting Point på Hellerudsletta. Norspomessen må dessverre gå til det steget å avlyse den planlagte messen.


Beslutningen måtte tas allerede 16. mars, for å sikre at leverandører og forhandlere får nok tid til å områ seg for å sikre at handelen finner alternative løsninger.

 

– Koronasituasjonen er på ingen måte under kontroll per i dag. Myndighetene setter strenge grenser for større forsamlinger. Det er per tid svært strenge restriksjoner forbundet med å møtes. Norspomessen samler normalt 1000 mennesker under samme tak, når 80 utstillere med sine ansatte og 800 besøkende samles. Det er ingen ting som per i dag tyder på at myndighetene lemper på reglene, sier daglig leder i Norspo AS, Trond Evald Hansen.

 

– Som ansvarlig arrangør, må vi dessverre innse at vi ikke kan fortsette planleggingen av Norspomessen sommer 2021. Vi har et stort ansvar overfor sportsbransjens aktører, der vi ikke på noen måte ønsker å utsette bransjens aktører for smitte. Det ville være krise for oss dersom noen ble syke på grunn av deltagelse på Norspomessen, sier han videre.

 

Norspo AS har vurdert en rekke ulike løsninger for alternativ Norspomesse, der bl.a. størrelse stand med begrenset antall selgere på stand er vurdert, i tillegg til at besøkende forhånds påmeldes til definerte tidsrom. Interaktive messeløsninger med visninger via videolink og bestillingsløsninger er også vurdert. Vi har, sammen med et ansvarlig Norspostyre, kommet frem til at de ulike alternativene ikke vil gagne Norspomesse konseptet. Norspomessen skal være en fysisk møteplass der nye lanseringer av produkter blir presentert og handel utføres.


Norspomessen er sportsbransjens egen møteplass, og en effektiv handelsarena. Norspomessen er unik i sportsmessesammenheng, og skal fortsette å være nettopp det. Vi ønsker ikke å vanne ut konseptet, med de farene som ligger i det for fremtidig virksomhet.

 

Vi beklager situasjonen.

Tilbake
 

Skal reparere og selge brukt

 
Bergans inviterer til klima-kampanje
 
«Man kommer ikke på pallen alene»
 
«Vi har gjort en solid jobb med å styrke posisjonen til Norrøna»
 
Nike med voldsom vekst, slår alle forventninger