Foto: Torbs Media

Foto: Torbs Media

Årets Sportsbransjeprofil - Pål Olimb

Kriterie for å vinne "Årets Sportsbransjeprofil": Vi leter etter den personen i sportsbransjen som har utmerket seg på en spesielt god måte. Det kan være en toppleder, mellomleder eller ansatt som har gjort noe spesielt bra det siste året. En person som har utmerket seg. Vi oppfordrer alle til å sende inn kandidater med gode begrunnelser overfor juryen som er Styret og administrasjonen i Norsk Sportsbransjeforening

Juryens begrunnelse: Pål Olimb har i hele sin periode som sjef, klart å få Alfra styrket gjennom ulike turbulente og utfordrende perioder. Han har vært en foregangsmann for innovasjon og kunnskapsdeling på tvers av merkevarer og banet vei til glede for hele sportsbransjen

Gratulerer! Bli kjent med Pål Olimb:Hva er du opptatt av i fritiden din? 

Jeg bor på en gård. Selv om jeg ikke driver jorden selv lenger så har gården mange bygninger og store uteområder, så jeg har mye å sysle med hjemme på gården. Ellers så liker jeg svært godt å være ute på tur - gjerne i Nordmarka, både sommer og vinter. Jeg trives også ved sjøen og bruker mye tid på hytta i Fredrikstad. Jeg er også aktivt medlem i Rotary, en flott organisasjon som jeg opplever å dele mange verdier med. 

 

Hvem har betydd mest for deg og hvorfor? 

Jeg hadde i mange år gleden av å jobbe tett på Alfas daværende eier Haglöfs, under ledelse av Mats Hedblom. Haglöfs hadde de årene jeg jobbet med de en eventyrlig utvikling og internasjonal vekst og dette ble noen svært lærerike og inspirerende år. 

 

Hva er du mest opptatt av som leder i mellommenneskelig aspekt? 

Min lederfilosofi er å skape verdier gjennom andre. Jeg har jobbet for å skape et sterkt og kompetent team i Alfa. Jeg er opptatt av å forsøke å få alle til å dra i samme retning, skape et samlet team hvor det er god takhøyde for å prøve og feile. Jeg har også vært opptatt av å dyrke frem en bedriftskultur med høy integritet. Man skal holde det man lover. Dette er jo ikke alltid like lett å få til i praksis i en travel hverdag og i en omskiftende bransje i stadige kriser, men man må alltid ha fokus på at dette skal være målet. 

 

Hvordan ønsker du å fremstå, hva vil du / håper du folk skal si om deg?

Jeg håper at folk ser på meg som en innsiktsfull og nyskapende leder med god gjennomføringsevne. Jeg håper også folk tenker på meg som ryddig, "hel ved".

 

Hva har vært den største utfordringen for deg som leder?
Da jeg begynte som Daglig Leder i Alfa, kom jeg inn i en bedrift som stod midt i en stor krise etter at bedriften hadde tapt anbudet på sko til Forsvaret. Halve omsetningen forsvant over natten. Dette medførte også at vi måtte tilpasse organisasjonen og foreta nedbemanning. Dette opplevde jeg som en veldig krevende prosess som nybakt leder i Alfa. Trøsten er at historien har vist at dette både var nødvendig og riktig. På mange måter kan man jo si at denne krisen har blitt snudd til en ny æra for Alfa.

 

Jeg har vært leder og eier i et kvalitetsorientert sportsvaremerke. For meg har det vært utfordrende at Sportsbransjen preges av altfor mye salg og lave priser fremfor å ha fokus på samarbeide, kvalitet og hva som bygger langsiktig lønnsomhet. Dette medfører dessverre at sportsbransjen i alle de årene jeg har jobbet i bransjen har gått fra den ene krisen til den andre med lageroppbygging og prisdumping og dårlig lønnsomhet. Her mener jeg hele sportsbransjen har en stor jobb foran seg for å for å rydde opp. Det kan illustreres ved følgende utsagn som jeg overhørte fra en konsument nylig: «Når jeg betaler full pris på et sportsprodukt så følger jeg meg egentlig litt snytt».

 

Hva skal du gjøre når du slutter i Alfa?

Jeg har ingen planer om å slutte å jobbe, men jeg ønsker å ha en litt friere rolle enn det jeg har hatt som leder i Alfa. Jeg håper derfor at noe av den spennende innsikten og erfaringen jeg har opparbeidet både som gründer og leder kan komme til nytte også i andre bedrifter. Jeg etablerer meg derfor i disse dager som forretningsrådgiver, og jeg kan også være åpen for styreverv i den rette bedriften/organisasjonen. Jeg tror også at jeg kan være en god mentor for ledere i bedrifter under oppbygging eller som har behov for omstilling. “Fokusering” som jeg heller liker å kalle det.  

 

 

Hva synes du om Sportsbransjedagen? 

I en verden der de fleste arenaer hvor bransjen kan møtes blir borte så vil Sportsbransjedagen være et svært viktig samlingspunkt. Jeg synes Sportsbransjeforeningen har vært svært flinke til å finne aktuelle og tidsriktige temaer på arrangementene. Jeg skulle i tillegg gjerne ønsket meg at enda flere tok seg tid til å delta også på den viktige og ikke minst svært hyggelige sosiale delen av arrangementet etterpå. 


Tilbake
 

Meld deg på Sportsbransjedagen 2024 før 25.mai til Early Bird priser!

 
OutDoor by ISPO 2024: München venter på deg!
 
Opplev suksessen med Pie VAT: En inspirerende historie med Anton Sport
 
VAUDE - Innovative bærekraftige Bikepacking-produkter
 
Aclima kåret som beste merkevarebygger under Årets Industrikonferanse.