Amazons salgsvekst avtar

Amazon hadde en nettoomsetning på 113,1 milliarder dollar i andre kvartal, som var en økning på 27 prosent sammenlignet med forrige kvartal - en betydelig nedgang fra andre kvartal 2020, da salget økte med 40 prosent. Trekker man fra den gunstig effekten på 2,5 milliarder dollar fra endringer i valutakursene gjennom året, var økningen i nettosalget i andre kvartal 2021 på 24 prosent.


Driftsinntektene økte til 7,7 milliarder dollar fra 5,8 milliarder dollar i andre kvartal 2020.

Kvartalet i juni 2021 var det siste hele kvartalet av Jeff Bezos' tid som selskapets administrerende direktør. 5. juli gikk Bezos av og overlot rollen til Andy Jassy, som tidligere ledet Amazon Web Services (AWS). Bezos sitter nå som executive chairman i selskapet.


For tredje kvartal forventer selskapet at nettosalget vil ligge på mellom 106,0 og 112,0 milliarder dollar, eller at det vil vokse med mellom 10 og 16 prosent sammenlignet med tredje kvartal 2020.

Driftsinntektene forventes å ligge mellom 2,5 og 6,0 milliarder dollar, ned fra 6,2 milliarder dollar i tredje kvartal 2020, forutsatt rundt 1,0 milliarder dollar i kostnader knyttet til Covid-19.


Selskapet opplyser at dette forusetter blant annet at det ikke inngås ytterligere oppkjøp, investeringer, restruktureringer eller rettsoppgjør.

Amazon forventer at en lavere vekst vil fortsette de neste kvartalene fordi resultatene vil sammenlignes med den enorme veksten nettselskapet opplevde på grunn av Covid-19-relaterte nedstengninger.

Tilbake
 

Scandinavian Outdoor Award to… ALFA

 
Gir merkevaren eierskap til annenhåndsmarked
 
Tema
En legende i sportsbransjen
 
En epoke er over!
 
Bærekraft
Bli med oss i samarbeide gjennom NF&TA!