Alt som kan knyttes til sport står for 3,6% av Italias BNP

Alt som kan knyttes til sport i Italia er verdt 95,9 milliarder euro, noe som utgjør 3,6 prosent av landets bruttonasjonalprodukt (BNP) og sysselsetter 389.000 mennesker, ifølge en fersk rapport fra Banca Ifis.


Det er den italienske banken, Banca Ifis, som har utarbeidet en modell for å måle denne verdien. Rapporten ble nylig presentert i Roma, representerer den første utgaven av det som vil bli et årlig dokument om det italienske sportssystemet. Informasjonen skal rapporteres til EU.


"Sport System", betegnelsen på beregningsmaterialet som brukes i rapporten, omfatter produsenter av klær, utstyr og kjøretøy som defineres under sport. Og, det omfatter profesjonelle- og amatørklubber og ledelse av idrettsanlegg; sportsmedier, utgifter knyttet til arrangementer og tipping. Den sosiale verdien beregnes også inn i rapporten og måler idrettens innvirkning på å skape en indirekte økonomisk verdi; hvoran det påvirke helse og sikkerhet, også for ungdommer i skole og arbeid.


Italia har rundt 15,5 millioner voksne som praktiserer en sport regelmessig, 74 000 klubber og idrettsanlegg og 10 000 produsenter, ifølge Banca Ifis' data. Banken har utviklet et eget datainnhentingssystem for det italienske «Sport System». Denne vil være aktivt 365 dager i året. Formålet er å måle og gi data om den økonomiske effekten av alle idrettens komponenter til bruk for offentlige og private beslutningstakere. Rapportens første utgave tok 2019 som et gjennomsnittlig referanseår.


Med 59 prosent av sektorens totale arbeidsstyrke, representerer idrettslag og selskaper som driver idrettsanlegg, hovedkomponenten i Italias sportssystem. Når det gjelder produsentene av klær, utstyr og sportsbiler, sysselsatte dette segmentet 161.000 mennesker i rundt 10.000 selskaper i 2019 og genererte inntekter på 17,3 milliarder euro, omtrent 18 prosent av inntektene til Italias totale sportssystem og 0,47 prosent av landets BNP.

Tilbake
 

Nike sliter med for mye ukurrante lagervarer

 
Kina rapporterer om avtagende global etterspørsel
 
Dale of Norway er ikke konkurs
 
Bærekraft som konkurransefortrinn
 
Kick off for høstens Intersport 4T Tour