STYRKE FOLKEHELSEN: Det er billigere å forebygge enn å reparere helse. Å styrke helsen i en befolkning gir store reduksjoner i utgifter, men krever manges innsats, skriver de 34 organisasjonene i sitt opprop til finansministeren. Foto: Wanda Nordstrøm / Norsk Friluftsliv.
Nyheter

STYRKE FOLKEHELSEN: Det er billigere å forebygge enn å reparere helse. Å styrke helsen i en befolkning gir store reduksjoner i utgifter, men krever manges innsats, skriver de 34 organisasjonene i sitt opprop til finansministeren. Foto: Wanda Nordstrøm / Norsk Friluftsliv.

34 organisasjoner ber Sanner styrke folkehelsen i Norge

I disse dager må naturlig vis akutte tiltak prioriteres. Men helseutgiftene i Norge nådde 372 milliarder kroner i normalåret 2019, viser nye tall fra SSB. Det mener 34 friluftslivs-, idretts- og helseorganisasjoner er urovekkende og lite bærekraftig, og ber finansministeren ta tak i budsjettet for 2021.


I et normalår uten korona koster nå hver av oss over 69 600 kroner i helseutgifter årlig, viser helseregnskapet SSB la frem fredag. I 2019 ble det brukt hele 372,3 milliarder kroner på helse – en økning på 17,4 milliarder kroner fra året før.


– I disse dager må akutte tiltak prioriteres. Men på sikt er arbeidet med å fremme grunnhelsen i befolkningen enda viktigere. Dette arbeidet har vært nedprioritert over flere år. Grunnhelsen avgjør hvordan den enkelte av oss håndterer sykdom, og vår evne til å delta i arbeid og sosialt liv. Vi har ikke råd til en økning på 17 milliarder kroner til helse hvert eneste år. Når regjeringen til uken skal samles til budsjettkonferanse, må derfor et fond for folkehelse prioriteres, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Søkelys på forebygging

Fellesorganisasjonen for 17 frivillige friluftslivsorganisasjoner går i dag ut med et opprop sammen med 33 andre friluftslivs-, idretts- og helseorganisasjoner. Budskapet til finansminister Jan Tore Sanner er at folkehelsen i Norge må prioriteres, og man må ha et langt større fokus på forebygging.


Mandag setter finansministeren seg sammen med resten av regjeringen til budsjettkonferanse, for å legge budsjettet for 2021.

Da håper de 34 organisasjonene at Sanner husker på rapporten fra Vista Analyse, som viser at det kan være 80 milliarder kroner å hente i samfunnsøkonomisk gevinst bare ved litt økt fysisk aktivitet.


– Det er billigere å forebygge enn å reparere helse. Å styrke helsen i en befolkning gir store reduksjoner i utgifter, men krever manges innsats. Finansministeren må derfor ta grep og sørge for nødvendig koordinerte tiltak. Det finnes mye fakta og forskning om hva som gir effekt, skriver organisasjonene i oppropet.

Tilbake
 

Ny distributør av Trek i Norge, Foss sykler takker av

 
Alpinlandslaget har signert avtale med Nike
 
20 milliarder til å sikre handel
 
Konkurransetilsynet varsler om mulig inngrep
 
Bli en plogger!