Vil gjøre plastavfall om til verdifulle ressurser

– Dette haster! Det er ekstremt viktig at vi som samfunn utvikler og tar i bruk ny teknologi for bærekraftig produksjon og resirkulering av alle typer plast, sier prosjektleder Gustav Vaaje-Kolstad, professor ved NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet


Plast er et svært slitesterkt og anvendelig materiale som finnes i det meste vi omgir oss med til daglig. Dessverre havner enorme mengder plastavfall i naturen og utgjør en stor trussel for miljøet.

Vil finne løsninger i fellesskap

Nå skal et helt nytt samarbeid på banen for å finne nye løsninger på plastproblemet. NMBUs partnere i prosjektet er Miljøstiftelsen Bellona, teknologi- og ekspertsenter på plast Norner, tekstilprodusenten Aclima og Emballasjeforeningen.

 Målet er å utvikle nye teknologiske løsninger for å resirkulere plast. Teknologien kan gi mindre utslipp av klimagasser, bedre ressursutnyttelse og fremtidsrettede muligheter for norsk industri.

Skal lære av bakterier og insekter

– Vi skal rett og slett lære av naturen. Det meste av plasten vi bruker i dag er faktisk biologisk nedbrytbar, men det tar lang tid og kun noen få organismer har utviklet evnen til å bryte ned plast. For eksempel finnes det både bakterier og insekter som kan spise og fordøye disse plasttypene ved hjelp av spesielle enzymer. Vi har tenkt å kopiere disse enzymene i laboratoriet, slik at vi kan bruke dem til å bryte ned plastavfall til de minste delene det er satt sammen av. Disse delene kan renses og deretter settes sammen på nytt til ny plast, sier prosjektleder Gustav Vaaje-Kolstad, professor ved NMBU.

Nye løsninger for tekstilindustrien

– Tekstilindustrien er dessverre en av de største miljøsynderne uavhengig av bransje. Vi som tekstilprodusent har et ansvar til å finne nye og bedre løsninger enn vi har i dag, og særskilt bidra til å bekjempe plastproblematikken. Selv om vi bruker høyest mulig andel ull i våre produkter, kommer vi ikke utenom syntetiske fibre. For oss er det spennende å bidra med vår kunnskap innenfor et tema som er såpass høyt på agendaen om dagen, sier Ole Magnus Halvorsen, markedssjef i Aclima AS.


Nytt pakningskonsept

Aclima har nylig lansert et nytt pakningskonsept. Emballasjen er laget av resirkulerbart papir og gjennom å legge variabel informasjon på etiketten, har de redusert antall emballasjer og skapt en mer fleksibel løsning. En gevinst i seg selv – både for miljøet og logistikkmessig for Aclima.

– Vi er opptatt av å produsere på en så bærekraftig måte som mulig. Det samme ønsket vi for vårt nye pakningskonsept. Målsetningen var å «lage den best mulige emballasjeløsningen for våre kunder – og oss selv». Vi ønsket å bli tydeligere, gjøre det lettere å navigere og redusere antall varianter, sier Ole Magnus Halvorsen, markedssjef i Aclima.

 

Tilbake
 

Stort verdipotensial i eksport for norsk sportsbransje

 
Nullvekst for sportsbransjen i år
 
Feiret med gående konferanse
 
Strategi
Hva kan bedre tilfredsheten hos kunder i sportsbransjen?
 
Dæhlie tilbake som sponsor for langrenn