Pandemiens herjinger i det europeiske sportsbransjemarkedet

Unntakstilstanden under pandemien har drevet frem ekstreme utslag i både vekst og nedgang. Aktører innen friluftsliv og enkelte andre sektorer opplevde en enorm økning i inntektene, mens deler av skibransjen fortsatt betaler prisen for alle de nedstengte skiheisene i mange europeiske land. De nye tallene er hentet fra "FESI-undersøkelsen om Covid-19", utgitt i 2. juni.


En ny undersøkelse utført i april av «Federation of the European Sporting Goods Industry» (FESI) indikerer at de fleste selskapene i den europeiske sportsbransjen nå er "på bedringens vei;" til tross for vanskelighetene de siste 12 månedene. 


De aller fleste respondentene i denne undersøkelsen (75 %), hadde et omsetningstap på inntil 30 prosent i 2020 sammenlignet med 2019.

For 12,5 prosent av respondentene lå nedgangen mellom 21 og 30 prosent.

Bare 13 prosent av selskapene økte inntektene i 2020, takket være økning i individuelle idretter og utendørsaktiviteter som sykling, løping, fotturer osv.


Positivt sett, vil ikke pandemien gi så store utslag på omsetningen i 2021 som mange hadde fryktet. Ca. halvparten av selskapene vil merke mindre enn 10 prosent utslag grunnet pandemien på omsetningen i 2021, mens 13 prosent til og med spår vekst.

Mer enn 80 prosent av respondentene forventer heller ikke å gå konkurs i 2021, og mer enn halvparten (56 %) er trygg på at den økonomiske aktiviteten vil ta seg opp i 2021.

For de resterende 44 prosentene er det mer sannsynlig at den økonomiske oppgangen vil skje i 2022 eller 2023.

Effekten på salgskanalene

Hardest gikk det utover inntektene til de fysiske butikkene i 2020. Ikke så overraskende da 62 prosent av de spurte ble tvunget til å stenge ned butikklokalene for å overholde smittevernsrestriksjoner. Til sammenligning opplevde 25 prosent av respondentene en økning i nettsalget på over 60 prosent.

For ytterligere 44 prosent økte nettsalget med mellom 20 og 40 prosent.

20 prosent av respondentene svarte at nettsalget oppveide nedgangen i inntektene fra butikksalg med mer enn 60 prosent.

Dessverre har 18 av respondentene, for det meste små og mellomstore bedrifter (SMB), ikke en nettbutikk, og kunne dermed ikke dra nytte av boomen i den digitale kanalen.

Nye forbrukertrender

I tillegg til et skifte mot netthandel, vokste andre forbrukstrender under pandemien. For eksempel valgte forbrukerne i økende grad å reparere i stedet for å kjøpe nye produkter. Leasing, utleie og bruktkjøp økte også.

Effekten på produktsegment

Etterspørselen etter tur- og friluftsutstyr spratt i været ettersom nesten all innendørs-sport stoppet opp. Mer enn 55 prosent av respondentene rapporterte om en økning i dette segmentet. Nesten 44 prosent av respondentene registrerte en økning i etterspørselen etter sko, etterfulgt av en økning på 37 prosent for sykler. Motsatt trend ble imidlertid registrert i ski-segmentet, der 89 prosent av selskapene hadde et tap på opptil 50 prosent på grunn av nedstengte skiheiser i vintersportssesongen 2020-2021. For 11 prosent av dem oversteg tapet 80 prosent. Selv i landene der skiheisene holdt seg åpne, registrerte 67 prosent av bedriftene en kraftig nedgang i antall besøkende, viser rapporten.

For 67 prosent av respondentene utgjør vintersportssesongen mellom 10 og 50 prosent av selskapets totale omsetning. Selv om statlige hjelpemidler begrenset skaden, sa mer enn 55 prosent av respondentene i dette segmentet at disse hjelpemidlene bare dekket mindre enn 10 prosent av det tapte salget.

Ingen applaus for EUs håndtering

På spørsmålet om å kommentere EUs rolle i håndteringen av krisen, svarte 75 prosent av respondentene at de opplevde den som dårlig. Av disse svarte halvparten at responsen på Covid-19 var «ikke god i det hele tatt», mens andre halvpart mente den var «ikke god».

Vurderingene fra deltakerne i undersøkelsen gikk på: gjenåpning av butikker, oppstart av sportsaktiviteter i samsvar med sikkerhetsretningslinjer, sikre mer koordinering og tilpasning mellom EUs medlemsland, forbedre leveringen av vaksiner og harmonisering av vaksinasjonssertifikater for å gjøre reiser mulig igjen, og akselerere distribusjonen av økonomiske hjelpemidler under EUs gjenopprettingsplan.

Forsyningskjeden hardest rammet

FESI har rangert de fem største utfordringene, og problemene i forsyningskjedene ligger på toppen som den hardest rammede. Den ble nevnt av 93 prosent av respondentene, etterfulgt av den globale fraktkrisen (87 %), leveringsproblemer (80 %), reiserestriksjoner (67 %) og kontantstrømstyringen (60 %).

Et representativt utvalg spurte

Denne undersøkelsen ble gjennomført i april 2021, og dekker hele perioden med Covid-19-utbruddet frem til nå. Rapporten er basert på svar fra en kritisk masse av de europeiske sportsutstyrs-selskapene, der 80 prosent av dem er merkevarer og forhandlere, 12 prosent produsenter og 8 prosent leverandører til bransjen. Respondentene omfatter store foretak med mer enn 250 ansatte (38 % av respondentene), små og mellomstore bedrifter med mellom en og 249 ansatte (50 %) og nasjonale handelsforeninger (12 %).

Federation of the European Sporting Goods Industry (FESI)

FESI er en interesseorganisasjon for 85 prosent av de europeiske sportsutstyrsselskapene (ca. 1800 sportsutstyrsleverandører) gjennom sine nasjonale sportsbransjeforbund og dets direkte tilknyttede medlemsbedrifter. Mellom 70 og 75 prosent av FESIs medlemskap består av små og mellomstore bedrifter. Den europeiske sportsutstyrsindustrien sysselsetter mer enn 700.000 mennesker og har en årlig omsetning på rundt € 81 milliarder.

 

Tilbake
 

Helen of Troy kjøper Osprey Packs for 414 millioner dollar

 
Nå åpner skiheiser over hele landet!
 
Spår vekst i den sporty skotrenden - og økte priser
 
Tyskland kan følge Østerrikes nedstengning, men alpinanleggene må ikke stenge
 
Sportskjedenes nest beste tredje kvartal