«Sykkelplanleggere» i Ålesund har samme ambisjon som nasjonale føringer, de vil at flere av oss skal sykle! Foto: Trine Klemetsen

«Sykkelplanleggere» i Ålesund har samme ambisjon som nasjonale føringer, de vil at flere av oss skal sykle! Foto: Trine Klemetsen

Ålesund skal bli sykkelby

Behovet for flere sykler og sikkerhetsutstyr til store å små i Ålesund, vil antagelig øke når det nå satses på å gjøre storkommunen til sykkelby. Asplan Viak har lagd et digitalt sykkelkart som skal gjøre det enkelt å finne løyper for alle, enten det er søndagstur med familien eller du skal ut på langtur. 


Etter kommunesammenslåingen trådte i kraft ved nyttår, tok byplanleggerne i Ålesund derfor grep om styret og lanserer nå digitalt sykkelkart for nye Ålesund.


– Sykkelkartet viser aktuelle traseer, ruter og infrastruktur for syklende. Vi har analysert tilgjengelighet med sykkel og vi har en løsning der syklister kan dele tilbakemeldinger som også blir synlige i kartet, forteller Asplan Viaks byplanlegger, Geir Egilsson.


Løsning vil ifølge Egilsson fungere like bra enten man sitter på PC hjemme, eller om man bruker kartet fra mobiltelefonen ute på tur.  

I sykkelportalen finnes også informasjon om sykkel som transportmiddel i Ålesund. Her vil Ålesunds befolkning finne små analyser, intervjuer og relevant informasjon. 

På sykkel i nye Ålesund

Ålesund er plassert på bunnen i sykkelbykåringer, men har store ambisjoner om å bli en bedre sykkelby. Sammen med Sula og Giske er det også igangsatt arbeid med en samordna plan for klima, areal og transport for regionen.


– Byen vår har store ambisjoner for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Asplan Viak er på plass i Ålesund med planavdeling, og vi er også partnere i FNs smartbylab. Vi ønsker med dette å gi Ålesund et verktøy for å komme et skritt nærmere en mer bærekraftig og smart by, sier Egilsson.


– Kartløsningen er interaktiv, slik at syklistene selv kan legge inn ruter og innspill. Nå håper vi så mange som mulig vil bruke våren på å løfte Ålesund som sykkelby!


Tilbake
 

90 prosent av befolkningen går på tur

 
Sport 1 tjente penger i 2019
 
"En stor dag for norsk sykkelsport"
 
Lanserer FiskHer, ny app som sprer fiskelykke
 
Mild vinter og coronakrisens påvirkning på 1.kvartal