«Sykkelplanleggere» i Ålesund har samme ambisjon som nasjonale føringer, de vil at flere av oss skal sykle! Foto: Trine Klemetsen

«Sykkelplanleggere» i Ålesund har samme ambisjon som nasjonale føringer, de vil at flere av oss skal sykle! Foto: Trine Klemetsen

Ålesund skal bli sykkelby

Behovet for flere sykler og sikkerhetsutstyr til store å små i Ålesund, vil antagelig øke når det nå satses på å gjøre storkommunen til sykkelby. Asplan Viak har lagd et digitalt sykkelkart som skal gjøre det enkelt å finne løyper for alle, enten det er søndagstur med familien eller du skal ut på langtur. 


Etter kommunesammenslåingen trådte i kraft ved nyttår, tok byplanleggerne i Ålesund derfor grep om styret og lanserer nå digitalt sykkelkart for nye Ålesund.


– Sykkelkartet viser aktuelle traseer, ruter og infrastruktur for syklende. Vi har analysert tilgjengelighet med sykkel og vi har en løsning der syklister kan dele tilbakemeldinger som også blir synlige i kartet, forteller Asplan Viaks byplanlegger, Geir Egilsson.


Løsning vil ifølge Egilsson fungere like bra enten man sitter på PC hjemme, eller om man bruker kartet fra mobiltelefonen ute på tur.  

I sykkelportalen finnes også informasjon om sykkel som transportmiddel i Ålesund. Her vil Ålesunds befolkning finne små analyser, intervjuer og relevant informasjon. 

På sykkel i nye Ålesund

Ålesund er plassert på bunnen i sykkelbykåringer, men har store ambisjoner om å bli en bedre sykkelby. Sammen med Sula og Giske er det også igangsatt arbeid med en samordna plan for klima, areal og transport for regionen.


– Byen vår har store ambisjoner for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Asplan Viak er på plass i Ålesund med planavdeling, og vi er også partnere i FNs smartbylab. Vi ønsker med dette å gi Ålesund et verktøy for å komme et skritt nærmere en mer bærekraftig og smart by, sier Egilsson.


– Kartløsningen er interaktiv, slik at syklistene selv kan legge inn ruter og innspill. Nå håper vi så mange som mulig vil bruke våren på å løfte Ålesund som sykkelby!


Tilbake
 

OutDoor by ISPO 2020 er avlyst

 
Februar ble en sterk måned for sportsbutikkene
 
Bransjenytt
Bra trykk på årets On Snow
 
XXL har sendt permitteringsvarsel til ca 1000 ansatte i Norge
 
Active Brands iverksetter tiltak som følge av Covid-19 viruset